Forside

Access Private Equity A/S er et investeringsselskab hvis formål er, at udøve investeringsvirksomhed for egne midler ved langsigtet at placere formuen i en Private Equity fond. Eksponeringen opnås alene gennem en langsigtet investering i SEB Private Equity Opportunity Fund lll S.C.A., SICAV-SIF. Investeringshorisonten vil minimum være 9 år med mulighed for forlængelse i op til 13 år.

SEB Private Equity Opportunity Fundens strategi er, at investere i unoterede nordiske virksomheder i small– og lower mid cap segmentet. Virksomhederne, der fokuseres på, vurderes at have en mulighed for strategisk og operationel værdiskabelse. På tidspunktet for en investering skal virksomheden enten have hovedsæde og/eller hovedparten af deres indtægter i Norden, dog primært i Sverige.

Det forventes, at Fonden vil have cirka 15 forskellige virksomheder i porteføljen.

Access Private Equity A/S henvender sig til et snævert segment af semi-professionelle investorer, der både forstår og kan bære risikoen i Private Equity-investeringer og kan binde det investerede beløb i hele perioden.

Access Private Equity A/S kapitalandele er unoterede og desuden underlagt en omsætningsbegrænsning i vedtægterne, hvoraf det følger at enhver erhverver af kapitalandele i Access Private Equity A/S skal godkendes af bestyrelsen. Investorer kan derfor ikke forvente, at der vil være et sekundært marked for handel med Access Private Equity A/S kapitalandele.

Ved handel med Access Private Equity A/S kapitalandele, i det sekundære marked, vil en potentiel investor skulle forpligte sig til at erhverve kapitalandele for mindst 100.000 euro. Derudover skal investoren skriftligt erklære, at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen i Access Private Equity A/S. Dette skyldes, at selskabet ikke har en markedsføringstilladelse til detailkunder.

Som følge af betingelserne i foregående afsnit henvender Selskabet sig alene til semi-professionelle investorer.